zmień język na ENG


ARANŻACJA  STOISK  WYSTAWIENNICZYCH

W zakresie projektowania stoisk wystawienniczych kierujemy się indywidualnymi formami prezentacji, uwzględniając potrzeby wystawców, podkreślając charakter ich działalności jednocześnie wykorzystując możliwości techniczne, zapewniane przez organizatorów imprez targowych.